top of page

Hoofdvestiging

fysiotherapie & fitness

_U2A7936.jpg

Yn't Doarp Kootstertille
MFA Tillehus
Goudtsjeblomstrjitte 34a
9288 AM Kootstertille
Tel: 0512-472681
Email: info@fysiotherapieyntdoarp.nl 

fysiotherapie & fitness

IMG_0f625.jpg

Yn't Doarp Eastermar
it Betterskip
E.M. Beimastrjitte 69
9261 VH Oostermeer
Tel: 0512-472681
Email: info@fysiotherapieyntdoarp.nl

fysiotherapie
en personal training

_U2A7930.jpg

Yn't Doarp Drogeham
Lytse Wei 30a
9289 LB Drogeham
Tel: 0512-472681
Email: info@fysiotherapieyntdoarp.nl

nevenvestiging

fysiotherapie

_U2A7939-2.jpg

Yn ’t Doarp Jistrum
Marwei 2
9258 CP Jistrum
Tel: 0512-472681
Email: info@fysiotherapieyntdoarp.nl 

bottom of page